Ravaglioli Kurzhub-Hebebühne / Scherenhebebühne RAV 1450N